Aktivitetsudvalget

Foreningen har et aktivitetsudvalg, hvor vores medlemmer i kortere eller længere perioder kan gå ind i noget udvalgsarbejde for at planlægge aktiviteter, der ligger udenfor vores almindelige hold.

Det har gennem tiden været fx hundesvømning, fælles skovture, ringtræning, mv.

Hvis man ikke har lyst til udvalgsarbejdet, men alligevel har nogle gode ideer, så kontakt formanden på anja@amagerlands.dk. Så sætter hun jer i kontakt med de personer, der p.t. er aktive i udvalget.

Klubben Aktivitets udvalg 2024 består  nu af 4 af klubbens medlemmer:

Dorte Egerod (Bazil) – Marianne Petersen (Karla) –  Marian Schioldan (Niko) – Ellen Hinrichsen (Tone)