060-2020 Konkurrencerally – OPTAGET

Instruktør: Camilla 

Sted: Gemmas Alle 94

Tidspunkt:  Vi træner fire lørdage fra klokken 10.30-11.45 på følgende datoer:

19/12, 2/1, 16/1 og 30/1.

Max. 4 deltagere – pris 450 kr. 

Holdet er målrettet kursister og hunde, der har gået til rally før, og som sigter mod konkurrence. Alle niveauer er velkomne – eneste forudsætning er, at man har trænet rally før og er interesseret i konkurrencetræning.

Der gøres opmærksom på, at holdet er et ”nørdehold”, som bl.a. arbejder med video-analyse, par-observation, banebyg, mental forberedelse og meget andet. Det forventes derfor, at man hjemmetræner mellem undervisningsgangene, og at man deltager aktivt i alle holdets aktiviteter. Kort sagt: man kommer ikke ”bare” for at gå bane 🙂

På kurset skal vi også tale om prøveformaliteter og om vigtigheden af at generalisere vores træning, visualisere vores banegennemgang og planlægge vores prøvedag fra A til B til C, så vi bedst muligt kan støtte vores hund i processen. Derudover skal vi i praksis træne:

  • Pointstrategi: hvornår laver man øvelser om – og hvordan?
  • Belønningsstrategi til træning og opvarmning
  • Ritualer: indgange og udgange

Og meget andet! 

Ved tilmelding bedes det anføres i kommentarfeltet, hvilket rally-niveau man forventer at stille til prøve i, så der kan tilrettelægges baner efter niveau.